Կանոններ և պայմաններ

Հրատարակված 2023 թվականի հունիսի 4-ին

1. Ներառում

Բարի գալուստ buyfollowers.am կայքում։ Օգտվելով այս կայքից, դուք համաձայն եք այստեղ նշված պայմաններին։ Խնդրում ենք ստուգել այս տեղեկությունները շատ ուշացած։

2. Կայքի մուտք և օգտագործում
2.1 Ձեր հաշիվ

Կայքի այս բաժների որոնմամբ մտնելու համար, ձերի հաշվի համար կարգավորում է՝ ձեր մուտքանունի գաղտնաբառի գաղտնիքը պահպանելու։

2.2 Կայքի օգտագործում

Դուք չեք կարող անցնել այս կայքը արգելված կամ արգելված նպատակներով, սակայն առաջարկված կամավորված պայմանների և եղելույան օրերի արդյունքում։

2.3 Հարաբերություն այլ օգտատերերի հետ

buyfollowers.am առաջարկում է հարաբերվել այլ օգտատիրոջը։ Դուք եք իրականացնում ձեր վարժությունը և պահպանելու պայմանները կայքի կանոններում հանդիսանում է առարկայի և կանոնների տողերը համապատասխանող։

3. Հեղինակային իրավունք

Բոլոր նյութերը և բովանդակությունները, որոնք հասավանելի են այս կայքում, պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով և չեն կարող օգտագործվել առանց մատուցված ընթացքում հեղինակի գրառման համաձայնության։

Առաջադրված է առանձնահատկությունը օգտագործել այս կայքի նյութերը առանց հեղինակի գրառման գրառման վկայագրման, և դրանց կարող է գործադրել կարգավորված իրավաբանություն:

Ստուգեք հղումները կամ հոդվածներ . Մենք չենք վստահում այս կայքերի մեջ պահանջվող մեկնաբանությունների ապագայումը, և եսագումարում ենք կարդալ Ձեր այցելությունը ամեն կայքի պաղպաղական քաղաքականությունը:
4. Կառավարակետի սահմանափակում

buyfollowers.am կայքը չի վերադարձնում վարկանիշները կամ սխալները կամ դեպքերը կամ կայքում առկա ծրագրային հավելվածները։

buyfollowers.am կայքը չի հավաքագրում և չի պահանջում կայքի կամ առավելագույնը անսահմանափակ մատչելիությունը:

Այս կայքի օգտագործումը ձեր անձնական ռիսկի ներսում է։ buyfollowers.am չի լրացնում որակավոր, անմիտ առանձին, պակաս, հատկապես, հաշվետվությամբ կամ այլ պատճառով ուշադրություններից արդյունքով իրավունքային գործողությունների համար։

5. Մեկնաբանությունների քաղաքականություն

buyfollowers.am պաշտոնական է օգտվելու մասնագետների անձնական տեղեկատվությանը եւ հավաքելու եւ օգտագործելու այն կամ այն տեղեկատվությունը, համաձայնեցած հետևյալ ընդհանուր պայմաններով։

Դուք տվեցիք անձնական տեղեկատվությունը պարունակելու նպատակով, վերադարձվելու ծառայության բացառությունները եւ ձեր buyfollowers.am կայքի առարկաները:

buyfollowers.am չի հայտնաբերում ձեր անձնական տեղեկատվությունը երևան կողմերին առանձին գրառման անհրաժեշտության դեպքում կամ իրավաբանության կամ այլ պատճառով, երբ դրանք առարկաները ձեր կողմից պահելու համար նախատեսված են։

6. Պայմանների և կանոնների առարկաները

buyfollowers.am պաշտոնական է միացել առարկաները և կանոնները անցնելու կամ արդեն տարածված ենթարկելու արդյունքում։ Դուք եք պահանջում, որ հերթականության հետ ստուգել այս էջը, որպեսզի մնացեք իրականացված փոփոխությունների մասին:

Շարունակելու այս կայքը այնպես հետևելով առարկաների և կանոնների փոփոխություններին համաձայնություն է։

7. Հետադարձ կապ

Այս կայքի պայմաններով կամ իրավաբանության հարցերի կամ հաստատումների հարցերի համար, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ կայքի հասցեի միջոցով հասանելի էջում:

Մենք կպատասխանենք ձեզ ամբողջությամբ ինչպես շուտ ու առաջարկենք ձեզ անհնարիները և հարցերը մաքրելու։

Վերադարձի պայմանները Հրատարակված 2023 թվականի հունիսի 4-ին
1. Ընդհանուր Վերադարձի Ռեգլամենտ

Մենք կարողանում ենք առաքել ոչ-նշված, անվերջական ապրանքները։ Այսպիսով, առավելագույնը կատարվելուց ու ապրանքը առաջարկվածը հանդիսանում՝ մենք ընդունելու։ Մենք կարողանում ենք ձեր հարցազրույցները կարգելու։

2. Անհրաժեշտ Հարցողություններ Վերադարձի Դերակրկների համար

Մենք տեսնում ենք, որ հարցեր կարելի է առարկայի հետ կապվել մեր առարկաների բնույթի կամ առարկայի բնության հետ։ Այդպիսի դեպքերում, մենք հետևում ենք վերադարձի հարցերը հետևյալ համարով:

2.1 Ապրանքի Վերադարձի Սպառնությունից ժամը

Մենք չենք առանձնացնում վերադարձի եթե պատվերը արդեն ընթացակայված է կամ եթե այն հեռացված է: Մենք վերադարձնում ենք միայն պատվերի մշակման դադարեցման առարկան առանց արդյունքների:

2.2 Վերադարձի Ռեգլամային Հարցողություն

Եթե մենք ձեզ ձեր պատվերը սկսնում չենք արդեն մշակել ձեր պատվերի տարբերակը վերադարձվելու ամբողջական ժամանակահատվածում, մենք ներկայացնում ենք զգուշացման համար։ Երբ դուք պատվերը կատարել չեք կարողացել, դուք կարող եք վերադարձի հարցերի դեմ մեզ հետ կապվել ձեր պատվերը ստանալու համար:

3. Հաճախորդի աջակցություն եւ ծառայությունը

Մեր աջակցման թիմը վստահ, ժամանակավոր օգնություն կատարելու համար։ Մենք բարձրանալի ենք ձեր որոնումը մեր ծառայության համար և հաստատում ենք ձեր դատարկությունը ձեր մեղավորության ընթացքում:

4. Սպասարկման Առարկաների Պատասխանում
4.1 Սպասարկման Պատասխանում

Մեզ կուղարկված հետևանքները կատարվում են հարկավոր մատչելի մասնագիտության կողմից: Ուստի, ենթադրվում է, որ առարկաների կատարումը մեզ կատարվում է:

4.2 Ձախորդացման Ճանաչում

Մենք հայտնում ենք, որ որոշակի վնասվածությունները կարող են առաջադրվել կայքի տրամադրման հետ կապված տեղեկատվության կամ բովանդակության հետ։ Մենք առանձնություն չենք վարել դրանք։

4.3 Կայքի գործողություն եւ մատչելիություն

Մենք պատրաստված ենք մշակել կայքի առանձնացնելության առանձին գործընթացը, բայց չենք հավաքվում աննկարագրության, անընդհատության կամ դատավորության աշխատանքից ծախսված կերպով արդյունավետությունը:

5. Առաքման Պայմաններ
5.1 Առարկաների Ժամանակահատվածներ և արարածածությունը

Առավելագույն առարկայի սկիզբի հարկավոր ժամանակը՝ 1-24 ժամ անց պատվերից: Հատկապես առարկայի հարկավոր արարածածությունը՝ 100-1500 ֆոլլուկեր/24 ժամ:

5.2 Պատվերների Չեղարկման եւ Փոփոխության Ծառայություն

Առարկան իրականացնելուց հետո, չեք կարող չեղարկել պատվերը, եթե մերժվում է մշակման կամ ծառայության անհասանելիությունների պահին: Առարկայի ավարտից հետո պատվերը հաստատվելու դեպքում հնարավոր է հեռացնել ավտոմատ վերաշարժման ծառայությունը ձեր պրոֆիլը ավարտելու համար:

5.3 Առարկայի Պահպանման Ժամանակներ եւ Ժամանակավոր Վերադարձ

Խնդրում ենք հաստատել ապրանքների հարկավոր առարկաները համապատասխան ժամանակահատվածում՝ որպեսզի խնդրվածություն դիտելու։ Բացիների համար կապվեք մեզ ձեր պատվերի համար նշած հարցումներով:

5.4 Հետևող եւ Սիրուն Լուսաբանություններ, Առավելագույն և Նվազագույն Չեղարկումների Համար

Հնարավոր է դադարեցնել ներքին եւ ստացիոն հասարակություն և ներքին հասարակությունը ստանալու դեպքում: Կանխապես ներքին հասարակությունները ստացելիս համարեք մեզ ձեր պատվերի հարցումը:

6. Խնդրերի Վերածնողություն եւ Հարցերի Աջակցություն

Մեզ հարցերը, որոնք չեն ներառված վերևում կամ ծառայությունների անհամար տվելու դեպքում, հարցերի առաջարկման համար մեզ համարեք դրանք լուծման համար:

Մեր կայքը կարող է պարունակել հեռուստասերի կամավոր կայքերի հղումներ, որոնք չեն մեր կառավարումով կամ կախվածքներով: Ստուգեք հղումները, tools, free trials կամ հոդվածներ.

7. Պատվերի Կատարման Համարվով Դիտումներ

Պատվերները մշակվում են երկուշաբթից ուրբաթ 8:00-ից մինչև 22:00, և շաբաթ, կիրակի և տոների ժամանակում 10:00-ից մինչև 22:00, եվրոպական ժամանակ: Տեղեկությունները աշխատանքը մշակելուց հետո, որպեսզի հաստատենք պատվերը։